Administrative Staff

School Office

 • Chen HongyanParty Secretary23504107

 • Chen XuguangDirector23500603

 • Xu LinDirector23501039

 • Hao Yulin23501039

 • Tan Liying23501039

 • Zhan Guanfeng23508977

 • Wang Dan23501039

 • Niu Chun23501039

 • Liu Jun23501896

 • Bao Jie23501896


International Affair Office

 • Yang JianliangDirector23506127

 • Liu Bingting23506127

 • Zhao Meihuan


Human Resource Office

 • Li RongDirector23508791

 • Xiao Qi23508791

 • Jiang Yinan23508791


Academic Office

 • Chen XiaoyanAssociate Director022--23506042

 • Yang Shuangrong  Research Assistant022--23506042

Student Affairs Office

 • Ma RanSecretary of Youth League committee13920995529

 • Mu LinDirector13612071517

 • Zhou CuicuiVice Secretary of Youth League committee13821051449 


 • Lu Cong13652057906

 • Li Fanyi18698110798

 • Bao Wenhai18722189071

Undergraduate Program

 • Du QianyingDirector23508949

 • Wang JianxiongTeaching Assistant23498145

 • Hou ZhengruTeaching Assistant23498145

 • Jin DongyaTeaching Assistant23498145

 • Feng ShuoTeaching Assistant23508949


Graduate Program

 • Jiao MeixiaDirector23503428

 • Zhang YuTeaching Assistant23494622

 • Wu YuTeaching Assistant23494622

 • Feng JuanTeaching Assistant23508017


MBA Program

 • Zhang WeiOffice Director23500982

 • Wu WeiAdministrative Manager23508269

 • Chen YanAdmission Manager23509396

 • Yin ChunlanAdmission Assistant23501128

 • Liu ShuoTeaching Manager23508670

 • Liu JinzhaoCurriculum Management Manager23505638

 • Xia HuijuanTeaching Assistant23506102

 • Wang XintongTeaching Assistant23501686

 • Zhao XiInternational Program Manager23508670

 • Cheng ChengCareer Development Manager23498118

 • Chu JinchaoCareer Development Assistant23498118

 • Fan RuiStudents Affair Assistant23498986


EMBA Program

 • Jin YanhuiAssociate Director of EMBA Program23494899

 • Sun YiAdmission Manager23506085

 • Gu YuAdmission Assistant23509265

 • Zhang NaTeaching Manager23498180

 • Zhou YuTeaching Assistant23498180

 • Li LiangTeaching Assistant23498090

 • Su YuntingTeaching Assistant23498090

 • Han YanchaoInternational Program Manager23494700

 • Song HongmeiInternational Program Assistant23494700

 • Chen LiAdministrative Manager23494899


MPacc Program

 • Li Jing  23502334

 • Ma Linna23502334

 • Yang Li2350233423508941


MPM Program

 • Yang Lin23508940


MEM Program

 • Zhang Yun13672054720


Department Secretary

 • Ren Jizhe13389061526

 • Hui Yaling18622621983

 • Zhu Hong23506044

 • Zhou Meng 23506041


Information Center

 • Zhang HongxiAssociate Director

 • Yao Lun23508220

 • Lang Xiankun2350822

 • Yang Weizhong23508220

 • Tang Lan23498748

 • Yang Hong23498748


Nankai Business Review

 • Wang XuexiuDirector022-23505995

 • Xu Huijun022-23505995

 • Zhou Xuan022-23498167

 • Liu Xiao022-23498167